Kui tellitud toode ei vasta Teie ootustele või ei sobi suurus, on Teil võimalik toode 14 päeva jooksul  tagastada. Nimetatud tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud Tarbija isiklikke vajadusi arvestades või Tarbija esitatud tingimuste kohaselt (nt Tarbija mõõtude järgi) (VÕS § 53 lg 4)

NB! Tagasi võetakse ja/või ümber vahetatakse ainult kasutamata tooteid.

Kauba tagastamiseks täitke tagastusleht ning edastage see meile koos tagastatava tootega. Tagastatav pakk saatke aadressile: AS Teaspon, Türi 4, 11313 Tallinn.

Tagastatud kauba eest kannab AS Teaspon raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

Kui tagastatav kaup või müügipakend on rikutud, tuleb Tellijal kompenseerida kauba väärtuse vähenemine. Kõigile AS Teasponi poolt müüdud kaupadele kehtib pretensioonide esitamine Võlaõigusseaduses ettenähtud korras.