print this page

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad www.teaspon.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Teaspon AS (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipood toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.teaspon.ee.

2. Hinnainfo

2.1. Kõik Veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Ostule lisandub transpordi hind (Eestis) vastavalt Tarbija poolt valitud tarneviisile:

2.3. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.4. Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.teaspon.ee

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus.”
3.3. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vaata ostukorvi.”
3.4. Järgnevalt valige kohaletoimetamise viis:

3.5. Kasutades kupongi, sisesta „Kupong“ väljale kupongi number ja seejärel suunduge „Kassasse.”
3.6. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad. Kui tarne aadress erineb maksja aadressist, tee linnukene lahtrisse „Saada teisele aadressile” ja siseta tarne aadress.
3.7. Valides kohaletoimetamise viisiks SmartPOST, vali nimekirjast sobiv pakiautomaat.
3.8. Seejärel vali makseviis:

3.9. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva või valmistatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 10 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Teaspon AS pangakontole.

5. Tellimuse täitmise tähtaeg ja kohaletoimetamine

5.1. Laos olevate toodete tellimuse täitmise tähtaeg on 1-2 nädalat, tellimisel olevatele toodetele 3-4 nädalat, alates tellimuse esitamisest.Kui Teaspon AS ei suuda täita tellimust 4 nädala jooksul alates tellimuse kättesaamisest, teatab veebipood sellest esimesel võimalusel Tarbijale.
5.2. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood tellimuse ning edastab Tarbijale kasutades postiteenuseid. Sel juhul saab Tarbija postiasutuselt kauba kohale jõudmise kohta vastava teate.
5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4. Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on postiasutusele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Nimetatud tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud Tarbija isiklikke vajadusi arvestades või Tarbija esitatud tingimuste kohaselt (nt Tarbija mõõtude järgi) (VÕS § 53 lg 4)
6.2. Tagasi võetakse ja/või ümber vahetatakse ainult Tarbija poolt kasutamata tooteid.
6.3. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe kodulehelt ning saata see koos kaubaga aadressile AS Teaspon, Türi tn 4, 11313 Tallinn hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup koos avaldusega viige kõikide markeeringutega originaalpakendis postiasutusse, kust Te kauba kätte saite.
6.5. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.6. Veebipood tagastab taganemisavalduse ja kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Vääramatu jõud

7.1. Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2. Veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
8.3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.teaspon.ee.
8.5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
9.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel esitada veebipoele kaebus, kus ta viitab tehingu tegemist või müügi – või töövõtugarantiid tõendavale dokumendile või lisab kaebusele asjakohase dokumendi koopia. Kauplejal on õigus küsida tehingu sooritamist tõendava dokumendi koopiat.
9.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
9.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.
9.5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile saal@teaspon.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.6. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9.7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.8. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Kohtuväliseid kaebusi ja vaidlusi lahendav komisjon asub aadressil Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 620 1707, elektronposti aadress: info@tarbijakaitseamet.ee. Kohtuvälise lahendamise üksuse (komisjon) menetlusreeglitega saab tutvuda (www.tarbijakaitseamet.ee).

10.2. Kui Tarbijal on esinenud probleeme internetist ostetuga, siis on võimalus kohtuvälise lahenduse leidmiseks kasutada ODR-platvormi (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine kaebuste lahendamine): http://ec.europa.eu/odr .Seda ainult juhul kui elate EL-is ja ka kaupmehe asukoht on EL-is.